top of page

VỀ CHÚNG TÔI

The Roots

Cổng thông tin là địa chỉ tổng hợp các ứng dụng của một tổ chức như thư điện tử, chia sẻ tài liệu, lịch công tác thông qua giao diện Web. Các thành viên của doanh nghiệp có thể thông qua giao diện web (hay còn gọi là cổng thông tin, webportal) mà truy cập và sử dụng các ứng dụng của doanh nghiệp đơn giản tiện lợi.

Thông qua mạng Internet người dùng có thể thực hiện không hạn chế các chức năng mà thông thường chỉ thực hiện được đối với mạng intranet (mạng nội bộ doanh nghiệp). Cổng thông tin trở thành công cụ đắc lực cho các hoạt động của mọi doanh nghiệp.

Cổng thông tin giúp người dùng có thể tận dụng tối đa những tài nguyên có sẵn và nâng cao giá trị của thông tin.

Những yêu cầu này nảy sinh từ mục tiêu ban đầu: cổng thông tin là điểm đi tới của tất cả các ứng dụng khác (cùng cung cấp bởi một hãng, công ty).

About: About
bottom of page